ZARZĄDZENIE NR 10/2019/2020 DYREKTORA OREW PRZYBIERNÓW

Na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 910 i1378),

  • Rozporządzenia MEN z dnia 05 listopada 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1960), Rozporządzenia MEN z dnia 24 listopada 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz.2087) zarządzam co następuje:
  1. Od dnia 01.12.2020 do dnia 11.12.2020 zawieszam naukę stacjonarną w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Przybiernowie, wprowadzając naukę zdalną na czas zamknięcia.
  2. Nauczyciele są zobowiązani realizować IPET i podstawę programową z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  3. Zdalne nauczanie prowadzone przez nauczycieli jest zgodne z wytycznymi Zarządzenia dyrektora nr 9 z dnia 01.12.2020r.
Skip to content