ZARZĄDZENIE NR 5/2019/2020 z dnia 03-04-2020 DYREKTORA OREW W OSTROMICACH

Na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CON/ID-19 (Dz.U. 2020 poz. 595) zarządzam co następuje:

  1. Od dnia 06.04.2020r. do dnia 10.04.2020r. zamykam Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Ostromicach
  2. Zamknięcie nie zmienia zarządzeń nr 3 i 4 dyrektora OREW w Ostromicach, które obligują do realizacji IPET i podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Skip to content