ZARZĄDZENIE NR 7/2019/2020 z dnia 27-04-2020 DYREKTORA OREW W OSTROMICACH

Na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 742) zarządzam co następuje:

  1. Od dnia 27.04.2020r. do dnia 24.05.2020r. zamykam Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Ostromicach
  2. Zamknięcie nie zmienia zarządzeń nr 3 i 4 dyrektora OREW w Ostromicach, które obligują do realizacji IPET i podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  3. Zamknięcie nie zmienia zarządzenia nr 6 pkt 3 dyrektora OREW w Ostromicach, który zwalnia wychowanków z pracy zdalnej w zakresie religii.
Skip to content