Mój brat

Rozwijając nasze przedsięwzięcie pomyśleliśmy o młodszych odbiorcach. W dzieciach jest największa nadzieja na zaakceptowanie niepełnosprawności czy inności.  Bożena Daniluk stworzyła sztukę „Mój brat” wystawianą w przedstawieniu lalkowym. Jest to krótka historia opowiadająca o losach dwóch braci bliźniaków, z których jeden jest zdrowy, a drugi dotknięty dziecięcym porażeniem mózgowym. Jeden z braci  przedstawia wzajemne relacje panujące w rodzinie. Mnóstwo uczuć – od wstydu, niechęci, po miłość, bohaterstwo i przyjaźń. Chory brat staje się dla swojego bliźniaka prawdziwym bohaterem. Sztuka ta niesie za sobą bardzo istotne przesłanie. Osoba dotknięta niepełnosprawnością ma szansę na kompleksową edukację, wszechstronny rozwój i możliwość dorastania wśród zdrowych rówieśników.

Skip to content