OREW w Przybiernowie zatrudni nauczyciela

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie

Ul. A. Mickiewicza 14, 72-510 Wolin

OŚRODEK REHABILITACYJNO- EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZY

W PRZYBIERNOWIE

ul. Kościuszki 16, 72-110 Przybiernów

email: orew.przybiernow@psoniwolin.org

POSZUKUJE DO PRACY

NA STANOWISKO – NAUCZYCIEL

WYMAGANIA:

 • Studia wyższe w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela lub
 • Studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) lub
 • Studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i deklaracja o podjęciu studiów podyplomowych w pierwszym roku pracy, które będą nadawały kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

MILE WIDZIANE:

 • Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą  z niepełnosprawnością intelektualną i innymi niepełnosprawnościami
 • Kreatywność, zdolności manualne
 • Znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w grupie i komunikacji interpersonalnej

ZAPEWNIAMY:

 • umowę o pracę z możliwością stałego zatrudnienia
 • zdobycie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami
 • możliwość rozwoju, podnoszenia kwalifikacji zawodowych w tym awansu zawodowego nauczycieli

Aplikacje CV prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej:orew.przybiernow@psoniwolin.org lub dyrektor.przybiernow@psoniwolin.org

Kontakt: 91 404 12 98 lub 509 817 877

Do dokumentów prosimy dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji przez PSONI Koło w Wolinie

Skip to content