Praca dla PSYCHOLOGA

OŚRODEK REHABILITACYJNO- EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZY W OSTROMICACH

POSZUKUJE DO PRACY

NA STANOWISKO: nauczyciel psycholog

WYMAGANIA:

– studia wyższe w zakresie psychologii,

– przygotowanie pedagogiczne lub zobowiązanie do uzupełnienia

– wysoka wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny,

– umiejętność pracy w zespole,

– obsługa komputera w zakresie edytorów tekstowych,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

-biegłość języka polskiego w mowie i piśmie

MILE WIDZIANE:

– kwalifikacje dodatkowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub terapii pedagogicznej lub terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej do pobudzania ruchowego i społecznego rozwoju dziecka

– specjalność w zakresie psychologii klinicznej,

– doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, w szczególności obciążonymi wielorakimi niepełnosprawnościami,

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

– terapia dzieci i osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

– pomoc psychologiczna rodzicom dzieci niepełnosprawnych,

– wspomaganie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów zawodowych,

– praca z dziećmi i ich rodzinami w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju

ZAPEWNIAMY:

– umowę o pracę z perspektywą stałego zatrudnienia,

– zdobycie doświadczenia w terapii dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,

– możliwość doskonalenia zawodowego w zakresie szkoleń, kursów, warsztatów…

– satysfakcjonujące wynagrodzenie,

– możliwość odbywania awansu zawodowego nauczyciela po spełnieniu warunków prawnych

Aplikację zawierającą CV prosimy przesłać do dnia 15 kwietnia 2022r.na adres pocztyelektronicznej orew.ostromice@psoniwolin.org lub zk.wolin@psoni.org.pl

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Agnieszka Grudzińska, tel. 913262424, 506198944Do dokumentów prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowychw celu rekrutacji przez PSONI KOŁO W WOLINIE z siedzibą przyul.Mickiewicza14,72-510Wolin.Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przez mnie w CV większego zakresu danych osobowychniż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniempotwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.”

Skip to content