ZARZĄDZENIE NR 2/2019/2020 DYREKTORA OREW W OSTROMICACH

Na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410 i poz. 492 art. 2 pkt 3 ust. 2,3) zarządzam co następuje:

  1. W dniach od 16.03.2020r. do odwołania z uwagi na 100% nieobecność wychowanków nauczyciele pracują w formie zdalnej pracy będąc jednocześnie w dyspozycji powrotu do pracy na terenie placówki.
  2. Wobec wychowanków, których rodzice incydentalnie chcieliby oddelegować do placówki zostaną zaproponowane formy realizacji zadań z poszczególnymi nauczycielami poprzez video-czat.
  3. Pozostali pracownicy są w gotowości do pracy i podejmują działania na terenie placówki zgodnie z indywidualnie przekazanymi przez dyrektora wytycznymi.
Skip to content