OREW OSTROMICE

ZARZĄDZENIE NR 4/2019/2020 DYREKTORA OREW W OSTROMICACH

ZARZĄDZENIE NR 4/2019/2020 DYREKTORA OREW W OSTROMICACH

Na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493) W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz informacją 100% rodziców, iż w dniach od 16.03.2020r. do 10.04.2020r. dziecko uczęszczało do placówki OREW w Ostromicach,…

ZARZĄDZENIE NR 2/2019/2020 DYREKTORA OREW W OSTROMICACH

ZARZĄDZENIE NR 2/2019/2020 DYREKTORA OREW W OSTROMICACH

Na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410 i poz. 492 art. 2 pkt 3 ust. 2,3) zarządzam co następuje: W dniach od 16.03.2020r. do odwołania z uwagi na 100% nieobecność wychowanków nauczyciele pracują w formie zdalnej pracy…

APEL DO RODZICÓW PODOPIECZNYCH OREW W OSTROMICACH

APEL DO RODZICÓW PODOPIECZNYCH OREW W OSTROMICACH

Na dzień dzisiejszy Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zawiesiło zajęć w OREW-ach – dało możliwość decyzji w tej sprawie rodzicom. Państwo w 100% zdecydowaliście o pozostawieniu dzieci w domach do dnia 25 marca 2020 roku. Proszę jednak pamiętać, że jest to czas „kwarantanny” celem ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Biorąc pod uwagę słabszą odporność naszych dzieci apeluję o zminimalizowanie kontaktów z ludźmi,…